Du är här

Verksamheten

Verksamheten

Vändpunkten erbjuder en trygg och drogfri miljö och vi är bemannade dygnet runt. De boende på Vändpunkten förväntas att aktivt delta i såväl dagliga bestyr som i sin rehabilitering och får här stöd för densamma.

Vi deltar regelbundet i olika självhjälpsgrupper i regionen. Vi ger stöd vid kontakt med myndigheter, allt för att ge den boende bästa möjliga förutsättningar för att på sikt leva ett värdigt liv.

Vändpunkten samarbetar med behandlingshem och öppenvård samt tar emot klienter för vårdvistelse eller kontraktsvård. 

Verksamhetsidé

Vändpunktens stödboende är ett boende med särskild service för vuxna män med missbruks-,neuropsykiatrisk-, kognitiv och/eller psykiatrisk problematik. För ett boende på Vändpunkten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Inslussning till samhället kan ibland vara svårt och Vändpunkten erbjuder stödboende samt kontaktmannaskap med fokus på de individuella behoven för att stötta våra boendes självständighet. Vi finns med som stöd på deras inslussning in i samhället.

Vi sätter stort värde på att leverera hög kvalitet på våra tjänster. Vår enhet för forskning och utveckling utvärderar därför behandlingsbehov och metoder för bästa möjliga behandlingsresultat.

Värdegrund

  • Vi står för en humanistisk värdegrund med ett anpassat boende som är baserad på respekt och jämlikhet.
  • På Vändpunkten vill vi att du som boende, anhörig och personal ska känna trygghet, respekt och samhörighet.
  • Vi arbetar individanpassat för att ge den boende en så meningsfull vardag som möjligt.

Personal på företaget

  • Totalt arbetar 6 personer på vårt företag, varav 2 är chefer.
  •  På företaget finns tillgång till läkare, sjuksköterska och undersköterskor.
  • Kollektivavtal är tecknat genom Kommunal.

Kvalitet

  • För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi egenkontroller, internrevisioner samt deltar i kvalitetsgruppen inom Vårdkedjan.
  • Vi arbetar efter vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i våra upphandlade ramavtal och socialstyrelsens föreskrifter.
  •  Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment som exempelvis riskbedömning, hot och våldsstiuationer.

För information om vår ekonomi, klicka här.