Du är här

Uppdragsgivare

Vi bedriver ingen behandling på Vändpunkten, men i personalstyrkan finns kompetens i KBT, 12-steg, MI (motiverande samtal), Kriminalitetsprogram, återfallsprevention, och NLP (Neurolingvistisk programmering). De boende har också tillgång till NADA akupunktur.

Vår styrka är en strukturerad rehabilitering som är anpassad efter bland annat Socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Modellen är transparent och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som till exempel öppenvård, växelvård samt institution.

Vi samarbetar även med andra HVB som till exempel SävikNudax och Selfhelp-kliniken i Söderhamn/Stockholm för de som genomgår behandling mot alkohol eller droger.

För ett boende på Vändpunkten krävs ett biståndsbeslut från Socialtjänsten eller Kriminalvården.