Du är här

Uppdragsgivare

Vändpunkten erbjuder stödboende och 12 stegs behandling till vuxna män med missbruk, beroende och kriminalitet.

Vi har kriminalvårds avtal för:

  • primär/högintensiv behandling
  • medelintensiv behandling
  • lågintensiv behandling
  • 28-30 dagars behandling med 11 månaders eftervård där man återvänder 1 gång/månad.

Vi har också möjlighet att köpa in utredningstjänster från psykolog. Vi har kompetens i  kriminalitetsprogram, återfallsprevention, Nada akupunktur, MI och KBT. Vi tar emot klienter både från socialtjänst, kriminalvård och arbetslivet

Vår styrka är en strukturerad rehabilitering som är anpassad efter bland annat Socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Modellen är transparent och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som till exempel öppenvård, växelvård samt institution.

Vi samarbetar även med andra HVB som till exempel Sävik och Selfhelp-kliniken i Söderhamn/Stockholm för de som genomgår behandling mot alkohol eller droger.