Du är här

Uppdragsgivare

Vändpunkten erbjuder stödboende och möjlighet till strukturerad  KBT behandling på Sävik för vuxna män med missbruk, beroende och kriminalitet.

Vi kan köpa in utredningstjänster från psykolog, t.ex en screening för se om det kan finnas bakomliggande neuropsykiatriska funkteionshinder med eller utan tydliggörande av psykiatriska diagnoser.

Vid behov har vi också möjlighet att koppla på läkare och sjuksköterska för ev medicinering eller bedömning.

 Vi har kompetens i  kriminalitetsprogram, återfallsprevention, Nada akupunktur, MI och KBT. Vi tar emot klienter både från socialtjänst, kriminalvård och arbetslivet

Vår styrka är en strukturerad rehabilitering som är anpassad efter bland annat Socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Modellen är transparent och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som till exempel öppenvård, växelvård samt institution.

Vi har avtal med kommuner och kriminalvården.