Du är här

Sysselsättning

Det är viktigt med en bra sysselsättning som är anpassad till våra boendes olika nivåer av motivation och färdighet. Dessutom krävs det sysselsättning för att etablera sig i samhället.

Vi försöker ta hjälp av tidigare engagerade arbetsgivare och skolor för att hjälpa de boende till en praktikplats, utbildning eller annan meningsfull sysselsättning.