Du är här

Stödboende, Behandling, inslussning och neuropsykiatrisk bedömning/utredning

Vändpunkten erbjuder ett tryggt boende som kan kombineras med en väl utvecklad KBTbehandling i grupp på Säviks behandlingshem.  Vistelsen hos oss kan anpassas efter klientens olika förmågor, behov och tidsramar.

Vi har också tillgång till psykolog som vid misstanke om bakomliggande psykiatriska svårigheter kan göra en screening för att utesluta, eller rekomendera en vidare utredning. Om det skulle visa att en vidare utredning rekomenderas kan vi även erbjuda den tjänsten.

Det finns olika vägar att komma till oss den ena är via socialtjänst, arbetsgivare eller genom kontraktsvård på längre eller kortare tid, man kan också komma på vårdvistelse från anstalt.       

Vi erbjuder inslussning i samhället och en möjlighet till att skapa sammanhang. Inslussning i samhället kan ibland vara svårt och vi erbjuder därför både stödboende, stöttning i att komma ut i sysselsättning samt kontaktmannaskap. Vi vill öka möjligheten att slussas in i samhället samtidigt som vi stöttar våra boendes självständighet. Vi finns med på deras väg tillbaka till samhället på det sätt vi kan samt utifrån deras förutsättningar.