Du är här

Klient

Vändpunkten är ett tillfälligt stödboende som arbetar med att vägleda de boende tillbaka in i samhället efter individuella förutsättningar. Vi arbetar med inslussning.

Vi vänder oss till vuxna personer med olika behov. Vi kan till exempel fungera som ett boende i anslutning till en vårdvistelse, kontraktsvård och/eller som halvvägshus efter en drogbehandling på HVB.

Vi erbjuder en trygg och drogfri miljö och har bemanning dygnet runt. Drogfriheten är central för oss och nyckeln till ett lyckat resultat. Därför drogtestar vi de boende regelbundet för att skapa en god miljö.

Vi står för en strukturerad rehabilitering under parollen hjälp till självhjälp. Det är viktigt att du har en egen drivkraft till att vilja något med ditt liv eller åtminstone en öppenhet för att under tiden hos oss finna vilja, styrka och drivkraft mot en bättre tillvaro.

I Borlänge har vi även ett utbyggt samarbete med nya Borlänge Fitnesshouse för fysisk träning, råd, kost och rehabilitering.

Den struktur vi erbjuder beror på dina individuella förutsättningar. I vardagen ingår att de boende tar del i husbestyren samt hjälper till vid beredning av våra gemensamma måltider.

En stor del av vår uppgift är att fungera som ett stöd när det gäller att komma igång med någon sysselsättning. Det kan vara rehabilitering, arbetsträning eller skola.