Du är här

Inslussning

Vi erbjuder inslussning i samhället och en möjlighet till att skapa sammanhang. Inslussning i samhället kan ibland vara svårt och vi erbjuder därför både stödboende, hjälp till sysselsättning samt kontaktmannaskap. Vi vill öka möjligheten att slussas in i samhället samtidigt som vi stöttar våra boendes självständighet. Vi finns med på deras väg tillbaka till samhället på det sätt vi kan samt utifrån deras förutsättningar.