Du är här

Boende

Våra stödboenden består av en större huvudbyggnad  med tio platser samt möjlighet att utöka antal vid behov. I byggnaden finns personal dygnet runt samt gemensamhetsytor för den boende för gemensam middag samt möjligheter till umgänge.

Vi har regelbundet, en gång varje vecka, husmöte som leds av personalen tillsammans med de boende. Där har de boende möjlighet att framföra sina åsikter och funderingar kring boendet samt fritidsaktiviteter som ska genomföras.