Du är här

Anhörig

Som närstående anhörig är du en av de viktigaste personerna kring de boende på Vändpunkten. Den boendes privata nätverk är en viktig faktor både under som efter avslutad vistelse hos oss.

Besök

Vi uppmuntrar den boende att ta emot besök av familj och nära anhöriga. Vår definition av besök är familj och nära anhöriga. Besök av anhöriga och familj ses som en positiv del i rehabiliteringsarbetet. Ansökan tas upp på husmötet där beslut fattas av ansvarig personal tillsammans med vår uppdragsgivare.

Ansvarig personal träffar alltid den boende och hans besök för att lämna information samt gå igenom besöksregler. I anslutning till Vändpunkten finns olika alternativ för övernattning.

Vill du veta mer om t ex besök kan du vända dig till Peter Hallström på peppo@vandpunkten.se eller 073-62 96 575.

Stöd

När din anhörige flyttat in på Vändpunkten kan du få råd från vår personal som ansvarar för din anhöriges vård.
Du som är anhörig kan också behöva annat stöd. Det kan du bl a få genom en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Kontakta vår personal