Du är här

12-Stegsbehandling HVB/inslussning

Vändpunkten erbjuder en väl utvecklad 12-stegsbehandling i grupp.  Vår behandling kan anpassas efter klientens olika förmågor, behov och tidsramar.

Vi har kriminalvårds avtal för:

  • primär/högintensiv behandling
  • medelintensiv behandling
  • lågintensiv behandling
  • 28-30 dagars behandling med 11 månaders eftervård där man återvänder 1 gång/månad.

Det finns olika vägar att komma till oss den ena är via socialtjänst, arbetsgivare eller genom kontraktsvård på längre eller kortare tid, man kan också komma på vårdvistelse från anstalt.       

Vi erbjuder inslussning i samhället och en möjlighet till att skapa sammanhang. Inslussning i samhället kan ibland vara svårt och vi erbjuder därför både stödboende, hjälp till sysselsättning samt kontaktmannaskap. Vi vill öka möjligheten att slussas in i samhället samtidigt som vi stöttar våra boendes självständighet. Vi finns med på deras väg tillbaka till samhället på det sätt vi kan samt utifrån deras förutsättningar.