Vårt erbjudande

Inslussning

 Vi erbjuder inslussning i samhället och en möjlighet till att skapa sammanhang. Inslussning i samhället kan ibland vara svårt och vi erbjuder därför både stödboende, hjälp till sysselsättning samt kontaktmannaskap.

Boende

Våra stödboenden består av en större huvudbyggnad  med tio platser samt möjlighet att utöka antal vid behov. I byggnaden finns personal dygnet runt samt gemensamhetsytor för den boende.

Sysselsättning

Det är viktigt med en bra sysselsättning som är anpassad till våra boendes olika nivåer av motivation och färdighet. Dessutom krävs det sysselsättning för att etablera sig i samhället.

Vändpunktens stödboende i Säter

Vändpunkten är ett tillfälligt stödboende som arbetar med att vägleda de boende tillbaka in i samhället efter individuella förutsättningar. Vi arbetar med inslussning.

Vi vänder oss till vuxna personer med olika behov. Vi kan t ex fungera som ett boende i anslutning till en vårdvistelse, kontraktsvård och/eller som halvvägshus efter en drogbehandling på ett HVB-hem.