Vändpunktens stödboende i Borlänge

Vändpunkten är ett tillfälligt stödboende som arbetar med att vägleda de boende tillbaka in i samhället efter individuella förutsättningar. Vi arbetar med inslussning.

Vi vänder oss till vuxna personer med olika behov. Vi kan t ex fungera som ett boende i anslutning till en vårdvistelse, kontraktsvård och/eller som halvvägshus efter en drogbehandling på HVB.

Vi erbjuder en trygg och drogfri miljö och har bemanning dygnet runt. Drogfriheten är central för oss och nyckeln till ett lyckat resultat. Därför drogtestar vi de boende regelbundet för att skapa en drogfri miljö.

Stödboendet i Borlänge är beläget i en familjär miljö i Kvarnsveden, ett lugnt naturnära område i Borlänge, södra Dalarna. Stödboendet består av en huvudbyggnad med rum samt ett antal satellitlägenheter i närområdet.